Hz Akustikpuds 03

  • Helt hvid glat puds, som forbliver hvid.
  • Kan tones i de fleste NCS og RAL farver
  • Kan anvendes i vådzoner og udendørs.
  • Kan laves vaskbar ved imprægnering.
  • Let at påføre
  • Vedligehold foregår ved let slibning af overfladen.
  • Kan anvendes til kølelofter
  • 5 års reparationsgaranti

Materialebasis​​

Brugsklar cellulose fiberbaseret akustikpuds.

Opbevaring​

Tåler ikke frost. Opbevares ved minimum +5 °C og max 30 °C, og beskyttet mod direkte sol. Holdbar i minimum 12 måneder ved tæt, lukket original emballage.

Udførelse

Hz akustikpuds 03 kan udføres af installatører med efter kursus. Hz akustikpuds 03 kan bruges på flere underlag, forhør nærmere. Pudsen påføres maskinelt med sprøjteudstyr. Spørg Hz Acoustic. Læs leverandør instruktioner.

Forhold på pladsen

Temperatur ved påføring og tørring skal ligge mellem 15 og 30 grader celsius.

Fugten må ikke overstige 60% RF grundet tørring.

Brug affugter eller god tør ventilation til tørring. 

Tørretid​​

Ca. 1-2 dage ved 20 grader celsius og max 60% RF.

Henvisninger​​

Information om sikkerhed ved transport, oplagring, håndtering og bortskaffelse fremgår af sikkerhedsdatabladet for produktet. De foranstående angivelser, herunder særlig forslag til forarbejdning og anvendelse af vores produkt, beror på vores kendskab og erfaring i normaltilfælde og forudsætter at produkterne lagres og anvendes korrekt. På grund af forskellige materialer, underlag og afvigende arbejdsbetingelser kan der ikke gives generel garanti for udfaldet eller vedhæftning. Det påhviler til enhver tid anvenderen af produkterne at efterprøve om de er egnede til det aktuelle formål.

Speficikationer

Farve

Standard hvid, og kan tones i de fleste NCS og RAL farver.​

Emballagestørrelse

15 kg spand

Spand er lavet af 100% genanvendt plastik.

Forbrug​

4,0 – 5,0 kg/m2

MAL-kode (1993)

00 – 1

VOC indhold

​EU-VOC niveau: kategori A/a/wb 30 g/l (2010) Dette produkt indeholder max 0 g/l VOC.

Brandklasse

A2 – s1, d0 ved færdigt system på Hz Akustikplade 001, 005, 007, 009 og 011

B – s1, d0 ved færdigt system på Hz Akustikplade 015, 017, 019, 021, 023 og 025

pH-værdi

​Ca. 9,0 – 10,0 ved 20 grader

Bearbejdningstid (åbningstid)

4-5 timer pr. m2.

Tørretid

Ca. 1-2 dage ved 20 grader celsius og max 60% RF.

Akustiknord ApS | CVR-nummer: 44691558