Hz Akustikplade 011

Anvendelsesområde​

Hz akustikplade 011 skal mekanisk fastgøres via 4 for-borede huller i forbehandlingen. Brugsområder er loft og vægge hvor støj gennem konstruktion ønskes fjernes og eller minimeres. Befæstning kan foretages direkte på fast underlag eller på forskalling.

Materialebasis​​

Hz akustikplader består af specialfremstillet genanvendelig hård glasuldsplade (plade 003), og stenuld plade (009) lamineret med en specialfremstillet 10 mm vandfast glasgranulatplade, hvoraf 100% er genbrugsmateriale.

Opbevaring​

Plader opbevares frost- og fugtfrit. Temperatur må ikke overstige 40 grader celsius, og plader må ikke opbevares i direkte sol.

Udførelse

Pladerne skues op med passende skruer i henhold til underlag. Der bruges spændskiver (minimum ø 18 mm) for at hindre skuer i at synke i stenuld/glasuld. Der kan også bruges dyvler. Plader monteres med langside mod lysretning, og lav forskudt samlinger.

Hullerne forsegles med medfølgende glasgranulat skiver. Brug Hz fill i alle samlinger af plader. Læs leverandørs instruktioner.

Tørretid​​

Ved 20 grader celsius og 50% RF er fill til samlinger og huller tør efter 1 time, og kan derefter slibes med girafsliber tilkoblet støvsuger. Brug korn 24.

1. lag puds eller primer for Hz silikatpuds kan derefter påføres samme dag.

Henvisninger​​

Information om sikkerhed ved transport, oplagring, håndtering og bortskaffelse fremgår af sikkerhedsdatabladet for produktet. De foranstående angivelser, herunder særlig forslag til forarbejdning og anvendelse af vores produkt, beror på vores kendskab og erfaring i normaltilfælde og forudsætter at produkterne lagres og anvendes korrekt. På grund af forskellige materialer, underlag og afvigende arbejdsbetingelser kan der ikke gives generel garanti for udfaldet eller vedhæftning. Det påhviler til en hver tid anvenderen af produkterne at efterprøve om de er egnede til det aktuelle formål.

Speficikationer

Pladetykkelse​

50 mm – 4 huller​

Pladeformat​

600 x 800 mm (0,48 m2)

Varmeledningsevne (DS/EN 12667):

λᴅ (W/m∙K) 0,035​

Vanddamptransmission (DS/EN 12086):

MU1

Korttidsvandabsorption (DS/EN 1609):

​WS (≤ 1,0 kg/m²) WS

Brandklasse

A2-s, d0 I henhold til EN 13501-1

Hz Akustikplade 011

– med Hz Akustikpuds 03

Akustiknord ApS | CVR-nummer: 44691558