Hz Akustikplade 023

Anvendelsesområde​

Hz akustikplader kan klæbes på lofter eller vægge som er faste og solide samt nedhængte konstruktioner af gips eller fiberbeton. Kan bruges i tør og vådområder. Underlag skal kunne bære minimum 10 kg/m2

Materialebasis​​

Basotect, Polymert skum på melaminharpiks basis

Opbevaring​

Plader opbevares frost- og fugtfrit. Temperatur må ikke overstige 40 grader celsius, og plader må ikke opbevares i direkte sol.

Placer plader på byggeplads 2-3 dage inden opstart for at fugtstabilisere plader.

Udførelse

Underlag skal være jævnt, tørt, fri for fedt og løse substandser. Løs puds, kridtende og andre ikke bæredygtige underlag fjernes, og underlag grundes først med Hz grunder, og derefter med Hz isogrunder. Tidligere malede samt nye overflader skal grundes Hz isogrunder. Hz akustikplader fuldklæbes med Hz lim, forbrug 0,600 – 0,800 kg/m2. Læs leverandørs instruktioner.

Tørretid​​

Ved 20 grader celsius og 50% RF er klæber stabil efter 15-20 min, og gennemhærdet efter et døgn.

Henvisninger​​

Information om sikkerhed ved transport, oplagring, håndtering og bortskaffelse fremgår af sikkerhedsdatabladet for produktet. De foranstående angivelser, herunder særlig forslag til forarbejdning og anvendelse af vores produkt, beror på vores kendskab og erfaring i normaltilfælde og forudsætter at produkterne lagres og anvendes korrekt. På grund af forskellige materialer, underlag og afvigende arbejdsbetingelser kan der ikke gives generel garanti for udfaldet eller vedhæftning. Det påhviler til en hver tid anvenderen af produkterne at efterprøve om de er egnede til det aktuelle for

Speficikationer

Pladetykkelse​

30 mm.​

Pladeformat​

1200 x 600 mm (0,72 m2)

Farve

Lys blå​

Brandklasse

B-s1, d0 i henhold til EN 13501-1

Lydtest kan laves på forespørgsel

Akustiknord ApS | CVR-nummer: 44691558