Hz Akustikplade 045

Anvendelsesområde​

Hz akustikplader kan monteres direkte på lofter, vægge eller på stålunderlag.

Kan bruges inden- og udendørs og er ikke fugtoptagende. Tåler direkte vandpåvirkning. Pladen er meget modstandsdygtig mod 10% saltvandsopløsning.

Materialebasis​​

Hz akustikplade består af specialfremstillet glasgranulatplade støbt i forme.

Basis materiale består af 100% ekspanderet genbrugsglas samt organisk polymerbinder.

Opbevaring​

Plader behandles med varsomhed inden ophæng. Mekanisk skade kan opstå de overflader er sårbar.

Udførelse

Ved direkte montage på lofter skrues plader fast med skruer tilpasset underlaget. Er montagen udendørs, skal der bruges rustfrit materiale.

Ved direkte vægmontage kan fleksibel letvægts klæber bruges. Den påføres med tandspartel på hele bagsiden af pladen, og pladen trykkes herefter godt til væggen. Sørg for at underlaget kan bære minimum 25 kg/m2.

Ved montage på regler monteres disse med cc på 400 mm. Skru plader fast med afstand af 400 mm, og brug skruer med minimum ø 4 mm og længde der er + 25 mm i forhold til pladetykkelsen.

Speficikationer

Pladetykkelse​

20 mm.​

Pladeformat​

800 x 600 mm

1200 x 600 mm

Vægt

ved 25 mm ca. 6 kg/m2

Farve​

Efter aftale

Brandklasse

​A2- s1, d0 i henhold til LVS EN ISO 1716

Miljøpåvirkning

Poraver glasgranulat 1-2 mm: ​​

Primært energiforbrug

pr. kg​

pr. m3

Ikke genanvendelig energi MJ

8,22​

1.891

Ikke genanvendelig energi kWh

2,28

524,4​

Genanvendelig energi MJ

0,38​

87,4

Genanvendelig energi kWh

0,11

25,3​

Effekt i kategorier

Global opvarmnings potentiale

(GWP 100 års) [kg CO2-ekvilant]

0,68

156​

Photochem. oxidant træningsplads.

(POCP) [kg C0-equiv.]

0,00016​

0,04

Ozon nedbrydningspotentiale

(ODP, katalytisk) [kg ethylen equiv.]

0,00000005

0,000012​

Forsurningspotentiale

(AP) [kg SO2-equiv.]

0,002​

0,46

Eutrofiering

(EP) [kg fosfat equiv.]

0,00038

0,09​

LEED​

Materialer og ressourcer

Genbrugt indhold:

  • LEED-NC kredit-id 1 1-5 point
  • LEED-CI kredit-id 1 1-5 point
  • LEED-CD kredit-id 1 1-5 point

Poraver® er fremstillet af post-consumer genanvendt glas og giver VOC-fri isolerende egenskaber.

Produkter med Poraver® kan potentielt imødekomme et behov eller give en kvantificerificerlig energibesparelser, sundhed eller miljø i LEED’s ånd, som ellers ikke er omfattet af klassifikationssystemet.

Innovation og design proces

  • LEED-NC kredit-id 1 1-5 point
  • LEED-CI kredit-id 1 1-5 point
  • LEED-CD kredit-id 1 1-5 point

Poraver® er fremstillet af post-consumer genanvendt glas og giver VOC-fri isolerende egenskaber.

Produkter med Poraver® kan potentielt imødekomme et behov eller give en kvantificerificerlig energibesparelser, sundhed eller miljø i LEED’s ånd, som ellers ikke er omfattet af ratingsystemet

Indendørs miljø kvalitet

Termisk komfort – Design

Innovation i design:

  • LEED-NC kredit IEQ 7 1 Point
  • LEED-CS kredit IEQ 7 1 Point

Poraver® forbedrer indendørs termisk komfort på grund af sin isolerende kvaliteter.

Polymerbinder (PU) EPD

PDF (Original på engelsk).  

Stålophæng

Pt. ingen oplysninger fra producent, og derfor ingen valide tal.

Fremstillingsproces

Primært energiforbrug

pr. kg​

pr. m3

Ikke genanvendelig energi kWh

0,00066​

0,66

Genanvendelig energi kWh

0,00066

0,66​

Henvisninger

Information om sikkerhed ved transport, oplagring, håndtering og bortskaffelse fremgår af sikkerhedsdatabladet for produktet. De foranstående angivelser, herunder særlig forslag til forarbejdning og anvendelse af vores produkt, beror på vores kendskab og erfaring i normaltilfælde og forudsætter at produkterne lagres og anvendes korrekt. På grund af forskellige materialer, underlag og afvigende arbejdsbetingelser kan der ikke gives generel garanti for udfaldet eller vedhæftning. Det påhviler til en hver tid anvenderen af produkterne at efterprøve om de er egnede til det aktuelle formål.​

Akustiknord ApS | CVR-nummer: 44691558