Hz Akustikplade 027+

Anvendelsesområde​

Hz akustikplade kan monteres på stål eller træforskalling med cc 300 mm. Minimum hulrum på 20 mm og gerne fyldt med isolering 20 kg/m3.

Kan anvendes på lofter og vægge.

Tåler fugt, og kan derfor bruges i vådområder såsom bad, bruser og i pool områder. 

Materialebasis​​

Hz akustikplade består af hård gipsplade perforeret ud til kant, forbehandlet med akustikfilt og klar til pudsning.

Opbevaring​

Plader opbevares tørt og på lige underlag.

Detaljetegninger

Se detaljetegninger (PDF)​

Henvisninger​​

Information om sikkerhed ved transport, oplagring, håndtering og bortskaffelse fremgår af sikkerhedsdatabladet for produktet. De foranstående angivelser, herunder særlig forslag til forarbejdning og anvendelse af vores produkt, beror på vores kendskab og erfaring i normaltilfælde og forudsætter at produkterne lagres og anvendes korrekt. På grund af forskellige materialer, underlag og afvigende arbejdsbetingelser kan der ikke gives generel garanti for udfaldet eller vedhæftning. Det påhviler til en hver tid anvenderen af produkterne at efterprøve om de er egnede til det aktuelle formål

Speficikationer

Pladetykkelse​

12,5 mm.​

Pladeformat​

1200 x 600 mm (0,72 m2)

Perforeringsgrad

23%​

Forbrug

1,38 plade pr. m2

Brandklasse

​Plade har A2-s1, d0 i henhold til EN 13501-1

Hz Akustikplade 027+

– med Hz Akustikpuds 03

Hz Akustikplade 027+

– med Hz Akustikpuds 07

Hz Akustikplade 027+

– med Hz Akustikpuds 09

Akustiknord ApS | CVR-nummer: 44691558